Arquitecturas Rehabilitadas de Galicia Proxecto ARGA
Galego

Centro Xuvenil en Castrelo de Miño

Historia

Antiga vivenda do médico, que posteriormente albergou o sanatorio municipal.

Memoria

A idea central do proxecto é crear un referente a escala municipal, un edificio-praza que articule o entorno da vía principal de Castrelo de Miño. Búscase un espazo flexible e polivalente que, a modo de ocupación espontánea e alternativa da rúa, convértese nunha nova opción para os distintos colectivos (…).

Recuperar o carácter da edificación preexistente foi o punto de partida da intervención. (…) Perseguiuse o equilibrio entre materiais tradicionais e o emprego de sistemas construtivos actuais, simplificando o número de soluciones construtivas para conseguir unha intervención de baixo custe.

Organízase todo o programa funcional aproveitando a envolvente e a configuración do edificio existente, dispoñendo na planta baixa, ademais do vestíbulo de acceso, unha mediateca, un taller para mulleres rurais, aseos, e núcleo de comunicacións.

Na planta primeira, ademais do núcleo de comunicacións, dedícase a maior parte do espazo a sala de lectura e biblioteca, realizando tamén un taller para nenos-ludoteca e unha sala de usos múltiples para mozos (…).

(LÓPEZ MUÍÑOS + OTERO VÁZQUEZ)

Premios

  • Mención nos Premios FINSA de Arquitectura e Interiorismo en Madeira: Thinking Wood Awards 2016.

Bibliografía

  • VV.AA.; “Ludoteca en Castrelo d e Miño, Ourense”, Galicia Cool Magazine.