Arquitecturas Rehabilitadas de Galicia Proxecto ARGA
Galego

Teatro Principal de Tui

Historia

O 13 de maio do 1845 inaugurouse o Teatro Principal de Tui segundo o encargo realizado por Lorenzo de Cuenca, Antonio Portela Barcia e Bartolomé Hermida ao arquitecto Faustino Domínguez Domínguez; converténdose no cuarto espazo escénico á italiana por antigüidade en Galicia.

Durante máis dun século, devandito espazo acolleu innumerables actos culturais, sociais e históricos, como a celebración dos primeiros Xogos Florais en Galicia –celebrados o 24 e 25 de xuño– e para os que Benigno Lorenzo pintou o telón de boca; ou a actuación da compañía Lope de Vega.

No ano 1930 instalóuselle unha cabina de proxección ao fondo do primeiro nivel de palcos. E no ano 1962, sendo propiedade de Alonso García –entre outros accionistas locais–, acometéronse no inmoble unha serie de reformas co obxectivo de adaptalo como sala cinematográfica. Entre outras actuacións, reparouse a cuberta e substituíuse o primitivo teito pintado por outro de taboleiros de aglomerado.

No 1972 pecháronse as súas salas, e no 1978 tivo lugar o peche definitivo.

Debido a estas circunstancias e por encargo da Dirección Xeral de Arquitectura do Ministerio de Obras Públicas e Urbanismo, dentro dun programa de rehabilitación de varios teatros españois, o arquitecto Portela Fernández-Jardón redactaba no mes de maio de 1986 un proxecto de rehabilitación do teatro que finalmente se quedou no papel.

No ano 2003, o inmoble foi adquirido pola Fundación Amigos do Teatro Principal de Tui, evitando así a ameaza de derrubamento.

Dende entón, sucedéronse as boas intencións por parte das administracións e dos propietarios –incluído un intento de declaración de Ben de Interese Cultural–, que non chegaron a dar os seus froitos. Así, o avance da ruína é cada vez máis alarmante, atopándose xa sen cuberta.

Memoria

  • GONZÁLEZ, Eva; “Tui defiende el Teatro Principal como bien cultural”, Faro de Vigo. Tui, 30 de marzo de 2010.
  • GONZÁLEZ PÉREZ, Clodio; “O Teatro Principal de Tui”, Galicia Hoxe.
  • TORRES, Mónica; “El Teatro Principal de Tui duerme el sueño de los justos”, La Voz de Galicia. Tui, 11 de marzo de 2010.
  • SÁNCHEZ, Clara; “La Fundación del Teatro Principal de Tui estudia la cesión en uso al Concello”, Faro de Vigo. Tui, 7 de agosto de 2011.
  • VV.AA.; “150 años del Principal de Tui”, Atlántico Diario. Tui, 21 de maio de 1991.

Bibliografía

  • FERNÁNDEZ COTO, Carlos Henrique + SILVA SUÁREZ, Miguel; “El teatro principal de Tui”, Boletín Académico da Escola Técnica Superior de A Coruña, 13. Escola Técnica Superior de A Coruña. A Coruña 1990. Páx.55-61.
  • SÁNCHEZ GARCÍA, Jesús Ángel; “El Teatro Principal de Tui”, La arquitectura teatral en Galicia. Fundación Pedro Barrié de la Maza. A Coruña 1996. Páx.109-122.